Ystrad Mynach Primary School is a caring and inclusive environment with shared values and respect for all. We aim to prepare children for a world of opportunity and excitement, with a love of learning and no fear of failure. We are committed to raising standards and will aim to achieve excellence in all that we do.

Mae Ysgol Gynradd Ystrad Mynach yn Ysgol ofalgar sydd ag amgylchedd cynwysedig gyda gwerthoedd cyfrannol a pharch at bawb. Anelwn i baratoi plant am fyd llawn cyffro a chyfle, gyda chwant dysgu heb ofn methu. Rydym yn ymrwymedig i godi safonau ac anelwn i gyflawni rhagoriaeth ym mhopeth y gwnawn.

Latest News

12th January
Summer Term Dates Download the summer term dates here More ...
12th January
Spring Term Dates Download the spring term dates here. More ...
18th November
Download the Governors' annual report to parents here. Click here to download and view the Governors' Annual Report To Parents More ...